Jak se nám to málem podařilo. Práce na stodole v listopadu a prosinci 2023

Jak se nám to málem podařilo. Práce na stodole v listopadu a prosinci 2023

Práce na stodole pokračovala odstraněním všech starých částí, takže se konečně vyloupl nový tvar. Vzniká veliký vikýř, začínáme laťovat, dávají se plechové lemy a už nosíme tašky nahoru na latě. Pracovali na tom zase Zbyněk a Šimon, jezdil Josef Vrbka, v listopadu přijížděli Schlangerovi jako brigádníci jen tak z dobré vůle. Pak 25. listopadu napadl sníh a místo bobrovkami se krov pokryl sněhovou peřinou. V prosinci zase pokračujeme a stihli jsme do konce roku pokrýt asi tak polovinu střechy.

Stavitelé chrámu? aneb Práce na stodole v září a říjnu 2023

Stavitelé chrámu? aneb Práce na stodole v září a říjnu 2023

Rekonstrukce krovu se blíží k závěru. Do poloviny října jsme pracovali jen já a Zbyněk, byla také brigáda s olomouckou partou. Pak se všechno velmi výrazně zrychlilo, když se do práce zapojil Šimon Kirschner a začal jezdit taky tesař Josef Vrbka. A dokončili celý krov! Počasí nám přeje, je pořád teplo a svítí slunce.

Olomoucká parta na brigádě a „koleso dějin“. Září 2023

Olomoucká parta na brigádě a „koleso dějin“. Září 2023

Na podzimní brigádu přijela stará dobrá olomoucká parta, Darja, Ondřej a Alžběta a dva noví lidé, Jirka a Klára. Ota s Lucií pobývali na statku už od neděle. A byli s námi taky Zbyněk s Honzou, kteří odřízli ze stodoly 89 let starý trám. Začali jsem také se stavbou opěrného pilíře u zdi a sbírali jabka. Bylo to dobré a intenzivní. Počasí bylo krásné, ale podivné, stále svítí slunce jako v létě.

Od pozednice k povzdušnici. Práce na stodole v srpnu 2023

Od pozednice k povzdušnici. Práce na stodole v srpnu 2023

V srpnu pokračuje naše snaha o rekonstrukci stodoly, už opravujeme krov. Je to dosti vtipné a zajímavé počínání, protože to děláme bez firmy, po malých kouskách, občas překonáme vlastní hranice. Na konci srpna také zde na statku zemřela moje maminka Juliana, zrovna tu byl Zbyněk na stodole, tak se to promítne i do pracovního zápisu. Ta stodola je zvláštní dílo, nevíme, co budujeme a kdo nám shůry pomáhá, chci to mít zapsané všechno podrobně.

Mini-brigáda „mužské“ a „ženské“ práce. Červenec 2023

Mini-brigáda „mužské“ a „ženské“ práce. Červenec 2023

Poslední červencový týden (od 24. do 31.) pobývala na statku výtvarnice Eliška Vrbová, na víkend pak přijela Dana Syslová na další stodolní brigádu. Zbyněk Burian a Honza Krombholz si však vystačili při pokládání pozednice sami, tak Eliška, Dana a Františka vytvořily „vzdoropartu s kalačem“. V textu také vysvětluju nepsaná pravidla práce na statku, která se zvýraznila jejich nezaviněným porušením.

Fotogalerie z brigády na opravu stodoly a betonování. Červenec 2023

Fotogalerie z brigády na opravu stodoly a betonování. Červenec 2023

Druhá letošní brigáda na opravu stodoly proběhla o víkendu 7.–9. července. Dělali jsme hlavně betonový věnec na dlouhé severní zdi stodoly. Parta byla opět velmi vydařená a účast hojná. Celý den svítilo slunce, vysoká azurová obloha. Přijeli Václav a Ivana Stankovičovi, Vladimír Svatopluk Košárek, kterému se říká Vejška, Jaroslav Marcín, Vlastimil Štípský. Další částí party…

Fotogalerie z brigády na opravu krovu stodoly. Červen 2023

Fotogalerie z brigády na opravu krovu stodoly. Červen 2023

První letošní brigáda s cílem pokračovat v rekonstrukci stodoly proběhla 3.–4. června. Přijelo víc lidí, než se ohlásilo, a vytvořila se bezvadná parta, jak pro práci, tak na večerní zábavu u ohně s kytarami a zpěvem. Práce se udělala hromada, jedni zpracovávali dřevo nebo vyklízeli staré nánosy, další pracovali na opravě krovu.