Fotogalerie 2012. Jak jsme začínali s rekonstrukcí

Fotogalerie 2012. Jak jsme začínali s rekonstrukcí

Ivan Martin Jirous zemřel 9. 11. 2011, jeho dcera Františka po něm převzala statek, který se místy podobal spíše ruině. Magor byl vynikající stavitel ze slov, nikoli však hospodář. Statek ale chtěl vždy opravit a mrzelo ho, v jakém stavu ho zanechal. Galerie zachycuje období od července 2012 do konce roku, kdy Jirousovy děti založily spolek Magorův statek a Františka se pak pokoušela začít s rekonstrukcí. Na statek začali přicházet první pomocníci.

Zprávy ze srpna 2012. První fáze oprav

Zprávy ze srpna 2012. První fáze oprav

Tři zprávy ze srpna 2012, z první fáze oprav od zahájení činnosti sdružení. Pak jsem musela zase odjet do Prahy chystat se na doktorské státnice z filosofie, ale všechno se dobře rozjelo a statek si přitáhl své lidi. S Janou Bauerovou jsme třídily Jirousovu pozůstalost a vyklidily sednici. Kluci z Prostředního vyčistili studnu, zařídil to Jaroslav Prokůpek, který pak fungoval jako prostředník mezi řemeslníky. Ladin Hejl a farář Petr Cicálek dojížděli z Dačic pomáhat. Eva Tomková nám v prvních týdnech pomohla finančně.

Třetí týden od vzniku sdružení. Srpen 2012

Třetí týden od vzniku sdružení. Srpen 2012

Od založení sdružení 22. července jsem psala pro přibývající členy na Facebook zprávy, jako například tuto. Práce na rekonstrukci se ale pomalu rozhýbala až v srpnu díky novým kontaktům. Statek si k sobě už tento třetí týden fungování sdružení (30.7 až 3. 8.) přitáhl lidi, z nichž někteří, hlavně Jarda Prokůpek, pak fungovali jako hlavní pracovní síla i více let. Přijel také Luboš Krumphanzl, Alena Tesková a jezdil sem Ladin Hejl.

Azbesten a vodohospodář aneb Jak, kde a proč vznikl náš spolek

Azbesten a vodohospodář aneb Jak, kde a proč vznikl náš spolek

Deníkové zápisy Jany Bauerové z týdne v červenci 2012, kdy bylo založeno sdružení Magorův statek (Statek uProstřed jsme až od roku 2018). Mýtíme džungli i křápky na pozemku, vyklízíme odpady. Užíváme si dosud nepoznané svobody, že můžeme také o něčem na statku rozhodovat. Přijíždí sochař Libor Krejcar a začínáme třídit Jirousovu pozůstalost. Text zachycuje naši budovatelskou euforii a obrovskou víru, že se statek podaří zachránit, která skrytě rozhýbávala všechno kolem.